Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại trên website

  • Tự thỏa thuận
  • Đưa ra cơ quan pháp luật
  • Hình thức khác 

Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort (“Công ty”) chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản phẩm/dịch vụ do Công ty cung cấp trên uudai.rivieraresortspa.com
Khách hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Công ty không được giải quyết thỏa đáng.
Cam Ranh Riviera luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại uudai.rivieraresortspa.com
Các bên bao gồm Công ty, Khách Hàng và uudai.rivieraresortspa.com sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. 

Cam Ranh Riviera sẽ thực hiện giải quyết các tranh chấp theo quy trình sau:
Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách hàng không quá 7 ngày.
Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Bán hàng, Bộ phận Tư vấn…) và gọi điện xác nhận với Khách hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Cam Ranh Riviera sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.
Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:


CÔNG TY CỔ PHẦN CAM RANH RIVIERA RESORT
Địa chỉ: Lô D4b, KDL Bắc Bán Đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà
Email:  reservations@rivieraresortspa.com
Điện thoại: (0258) 3989898