1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều Khoản Chung (“ĐKC”) này áp dụng cho các Khách và Đối Tác sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera (“Khách Sạn”). Khách, Đối Tác và Cam Ranh Riviera được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

Khách/Đối Tác đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho Cam Ranh Riviera yêu cầu đặt phòng, yêu cầu sự kiện và/hoặc các dịch vu bổ sung  (gọi chung là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và được Cam Ranh Riviera xác nhận dịch vụ là Khách và Đối Tác đã đọc và chấp nhận ĐKC này, Quy Định Chung (“QĐC”) và những thay đổi ĐKC, QĐC tại từng thời điểm được đăng tải trên Trang Web chính thức của Cam Ranh Riviera tại địa chỉ http://uudai.rivieraresortspa.com/dieu-khoan-chung  (“Trang Web”) cũng như các chính sách cung cấp dịch vụ, báo giá dịch vụ được Cam Ranh Riviera thông báo, cung cấp.

ĐKC là một phần không thể tách rời của hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ hoặc Yêu Cầu Dịch Vụ được xác nhận giữa Cam Ranh Riviera và Khách /Đối Tác (“Hợp Đồng”).

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1.1.              Cam Ranh Riviera” có nghĩa là Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort, các công ty liên kết của Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Cam Ranh Riviera và các công ty liên kết của Cam Ranh Riviera được thành lập trên toàn quốc tại từng thời điểm.

1.2.              Đối Tác” là đại lý du lịch/hãng lữ hành/doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân giao kết Hợp Đồng với Cam Ranh Riviera.

1.3.              Khách” là cá nhân sử dụng dịch vụ của Cam Ranh Riviera với mục đích tiêu dùng trực tiếp, không dùng để bán lại cho cá nhân, tổ chức khác

1.4.              A” được hiểu là Người lớn. “C” được hiểu là Trẻ em

1.5.              “B2B” là giao dịch thương mại giữa Doanh nghiệp và Doanh nghiệp (không có sự tham gia của Khách hàng là cá nhân).

1.6.              “B2C” là các giao dịch thương mại diễn ra giữa Doanh nghiệp với Khách hàng là cá nhân

1.7.              “Giá Công Bố” là giá phòng, giá dịch vụ được niêm yết tại Khách Sạn và tại website của Cam Ranh Riviera www.Cam Ranh Riviera.com. Giá phòng có thể thay đổi từng ngày.

1.8.              “Giá Phòng Tĩnh – Static” là giá không thay đổi theo sự thay đổi của Giá công bố.

1.9.              Giá Gói Phòng” là giá dành cho đêm nghỉ kèm theo các dịch vụ được liệt kê trong Gói Phòng tương ứng.

1.10.            Gói Phòng” là tên gọi chung của các Yêu Cầu Đặt Phòng  dưới đây và hoặc bất kỳ các gói dịch vụ mới được Cam Ranh Riviera thông báo vào từng thời điểm:

STT

Gói phòng

Diễn giải

Mô tả

1

RO

Room Only

Chỉ gồm đêm nghỉ

2

BB

Bed & Breakfast

Gồm đêm nghỉ kèm theo 01 bữa ăn sáng

3

HB

Half-boad

Gồm đêm nghỉ kèm theo 02 bữa ăn: ăn sáng và ăn trưa hoặc ăn tối theo lưa chọn của Khách

4

FB

Full-board

Gồm đêm nghỉ kèm theo 03 bữa ăn: ăn tối ngày đến, ăn sáng và trưa ngày trả phòng

5

AI

All Inclusive

Gồm đêm nghỉ kèm 3 bữa ăn chính và bữa phụ: ăn tối ngày đến, ăn sáng và trưa ngày trả phòng, bữa phụ giữa ngày và các hoạt động vui chơi hoạt náo hàng đêm dành cho người lớn & trẻ em

 

1.11.          Dịch Vụ” bao gồm dịch vụ lưu trú, tiệc, sự kiện, voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác mà Cam Ranh Riviera cung cấp tại từng thời điểm như vận chuyển, dịch vụ vui chơi giải trí…

1.12.          Khách Lẻ” là Khách hoặc nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Dịch Vụ tối đa 09 phòng/đêm 

1.13.          Khách Đoàn” là 01 nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Đặt Phòng từ 10 phòng/đêm trở lên

1.14.          “Danh Sách Xếp Phòng” là danh sách phân chia Khách theo từng phòng dựa trên đặt phòng gốc.

1.16.          “Ngày Làm Việc” là ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật.

1.17.          “Cuối Tuần” là các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

1.18.          No-Show là trường hợp Khách không đến nhận phòng cho đến 23 giờ 59 phút ngày nhận phòng hoặc thời điểm khác trong thời gian lưu trú theo thông báo của Khách/Đối Tác và Cam Ranh Riviera sẽ trả phòng về quỹ phòng trống để bán sau thời hạn này mà không cần thông báo cho Khách/Đối Tác nếu Khách không có mặt và làm thủ tục nhận phòng.

1.19.          Quy Định Chung” là các quy định mà Khách cần phải tuân thủ trong thời gian lưu trú và sử dụng Dịch Vụ tại Khách Sạn và có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Cam Ranh Riviera tại từng thời điểm và đăng tải trên trang Web của Cam Ranh Riviera.

1.20.          Tổng Phí Dịch Vụ” bao gồm tổng Giá Gói Phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú và các dịch vụ bổ sung khác ngoài các dịch vụ liệt kê trong Gói Phòng.

1.21.          Voucher” là thẻ/phiếu mua Dịch Vụ trả tiền trước tồn tại dưới dạng vật lý hoặc dữ liệu điện tử do Cam Ranh Riviera phát hành để ghi nhận quyền sử dụng Gói Phòng cho người sở hữu Voucher. Việc sử dụng Voucher phải tuân thủ QĐC, ĐKC và quy định chi tiết tại mỗi Voucher.

1.22.          Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn” là xác nhận của Cam Ranh Riviera về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, tổ chức các sự kiện tại Khách Sạn, voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách đoàn với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo ĐKC này.

1.23.          Xác Nhận Dịch Vụ Khách Lẻ” là xác nhận của Cam Ranh Riviera về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách lẻ với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo ĐKC này.

ĐIỀU 2. VOUCHER

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc Cam Ranh Riviera có chính sách khác, Khách sử dụng Voucher phải tuân thủ các quy định tại ĐKC này, QĐC, các điều kiện khác quy định trên Voucher và/hoặc chính sách cung cấp Dịch Vụ tương ứng với loại Voucher được Cam Ranh Riviera phát hành tại thời điểm mà Khách sử dụng. Voucher gốc phải được xuất trình và thu hồi tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp không xuất trình được Voucher đủ điều kiện sử dụng thì Khách phải thanh toán trực tiếp theo Giá Công Bố tại thời điểm nhận phòng.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG:

3.1.             Thời gian nhận phòng và trả phòng

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn, quy định về nhận và trả phòng được áp dụng như sau:

Hạng mục

Quy định

Ghi chú

Thời gian nhận phòng

14:00 giờ ngày Khách đến

 

Thời gian trả phòng

Không quá 12:00 giờ trưa ngày trả phòng

 

Phí nhận phòng sớm trước 6:00 giờ sáng

100% Giá Gói Phòng đã mua

Tùy thuộc vào tình trạng phòng sẵn có và xác nhận đồng ý của Cam Ranh Riviera. Các khoản phí sẽ phải thanh toán ngay tại thời điểm Cam Ranh Riviera xác nhận.

Phí nhận phòng sớm từ 6:00 giờ sáng đến 12:00 giờ sáng

50% Giá Gói Phòng đã mua

Phí trả phòng muộn từ sau 12:00 giờ đến 21:00 giờ

50% Giá Gói Phòng đã mua

Phí trả phòng muộn sau 21:00 giờ

100% Giá Gói Phòng

 

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận phòng, Khách sẽ phải thanh toán tiền Giá Gói Phòng cho toàn bộ khoảng thời gian lưu trú như đã đăng ký với Khách Sạn, không phụ thuộc vào việc Khách trả phòng trước thời gian trả Phòng.

3.2.             Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo:

(i)                 Giá Công Bố của Cam Ranh Riviera khi Khách trực tiếp thanh toán cho Cam Ranh Riviera hoặc

(ii)               Giá theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Cam Ranh Riviera và Đối Tác nếu Đối Tác là bên thanh toán.

ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH ĐẶT PHÒNG

4.1.             Tất cả các Yêu Cầu Dịch Vụ, Danh Sách Xếp Phòng của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho Cam Ranh Riviera dưới hình thức email hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng.

4.3.             Thông tin Đặt Phòng: 

Email đặt phòng: reservations@rivieraresortspa.com 

Số điện thoại đặt phòng: (+84) 258 398 98 98

4.4.             Quy định về lưu trú:

4.4.1. Số lượng Khách tối đa trên một phòng Khách Sạn (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được nói rõ) được áp dụng như sau:

 1. Tối đa 04 người trong 1 phòng ngủ bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi: 03A & 01C/ 02A & 02C
 2. Mỗi phòng chỉ được đặt thêm 01 giường phụ tùy theo chính sách áp dụng tại từng khách sạn.
 3. Áp dụng phụ thu trẻ em từ 12 tuổi trở lên và phụ thu người lớn.

 

4.5.             Trường hợp đặc biệt: trong một số trường hợp đặc biệt (bao gồm nhưng không giới hạn: sự kiện bất khả kháng, hoạt động nâng cấp, sửa chữa Khách Sạn v.v...), Cam Ranh Riviera có quyền di dời Khách sang loại phòng/ Khách Sạn khác có tiêu chuẩn tương đương loại phòng/ Khách Sạn mà Khách/ Đối Tác đã đặt và được Cam Ranh Riviera xác nhận.

4.6.             Thông tin cung cấp cho Khách Sạn

4.6.1. Thông tin cung cấp trước ngày đến

 1. Để Khách nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Khách Sạn và đảm bảo an ninh cho Khách, Khách/ Đối Tác cần cung cấp cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn:

(i). Danh sách tất cả các Khách hàng (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu, quốc tịch, bản sao thẻ tạm trú)

 (ii). Thông tin chuyến bay và thời gian tới Khách Sạn dự kiến cần được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 03 ngày trước ngày Khách đến trong trường hợp Khách yêu cầu dịch vụ đón, tiễn.

(iii). Nếu Khách/ Đối Tác không cung cấp danh sách đặt phòng đúng hạn, Cam Ranh Riviera có quyền hủy đặt phòng khỏi hệ thống, từ chối áp dụng giá ưu đãi theo Voucher, xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ, thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Khách/ Đối Tác và Cam Ranh Riviera. Trong trường hợp đó, Cam Ranh Riviera sẽ áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng nếu còn phòng trống, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.

(iv). Tùy thuộc vào Yêu Cầu Dịch Vụ đã đặt, nếu dịch vụ là All Inclusive thì trình tự các bữa ăn bao gồm: bữa trưa,bữa phụ giữa ngày, bữa tối vào ngày đến, bữa ăn sáng, bữa ăn trưa,bữa phụ giữa ngày và bữa ăn tối vào các ngày tiếp theo cho tới bữa sáng ngày Khách trả phòng. Nếu Khách muốn đổi bữa trưa ngày đến thành bữa trưa ngày trả phòng, Khách/ Đối Tác phải thông báo cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn ít nhất 03 ngày trước ngày Khách ngày đến. (v).  Các yêu cầu đặc biệt khác như phòng ở tầng cao, phòng liền kề…, sẽ được cung cấp tùy thuộc vào khả năng sẵn có của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng.

 1. Thay đổi thông tin:

(i) Bất cứ sự thay đổi nào về thông tin bữa ăn, dịch vụ phát sinh so với Yêu Cầu Dịch Vụ ban đầu cần được gửi cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn và được xác nhận của Bộ phận đặt phòng ít nhất 03 ngày trước ngày Khách nhận phòng. Nếu sự thay đổi không được xác nhận trước, Cam Ranh Riviera có quyền thực hiện đồng thời các biện pháp sau:

+ Áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.

+ Trong trường hợp có thêm Khách (bao gồm cả trẻ em) không có xác nhận trước, Khách/ Đối Tác sẽ phải trả một khoản phụ thu tương ứng theo bảng Giá Công Bố của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác, Đối Tác sẽ phải trực tiếp thanh toán khoản phụ thu hoặc Cam Ranh Riviera có quyền khấu trừ khoản phụ thu vào bất cứ khoản thanh toán nào của Đối Tác cho Cam Ranh Riviera.

(ii). Các trường hợp thay đổi do ốm đau, thiên tai, rủi ro có giấy chứng nhận hợp lệ sẽ không bị tính phí.

4.6.2. Thủ tục nhận phòng

 1. Khách cần xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu và/hoặc Giấy khai sinh đối với trẻ em và chụp ảnh khi làm thủ tục nhận phòng để phục vụ mục đích đăng ký, Khách Sạn sẽ giữ một bản sao của những giấy tờ này.
 2. Bằng việc đồng ý mua và sử dụng các dịch vụ của Cam Ranh Riviera, Khách đồng ý cho phép Cam Ranh Riviera chụp ảnh và sử dụng hình ảnh của Khách để phục vụ mục đích thống kê, quản lý lưu trú. Cam Ranh Riviera cam kết không sử dụng/cung cấp hình ảnh của Khách cho bên thứ ba (không thuộc Khu nghỉ mát Cam Ranh Riviera) vì mục đích khác trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý trước của Khách.
 3. Khách phải thực hiện đặt cọc tại thời điểm làm thủ tục nhận phòng để đảm bảo cho các Yêu Cầu Dịch Vụ phát sinh thêm tại Khách Sạn và/hoặc các thiệt hại khác của Khách Sạn (nếu có) do Khách gây ra trong suốt thời gian lưu trú. Khoản đặt cọc sẽ được Cam Ranh Riviera hoàn trả cho Khách tại thời điểm trả phòng nếu không sử dụng dịch vụ và/hoặc không có thiệt hại phát sinh đối với Khách Sạn. Khoản đặt cọc thực hiện bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc hoặc thẻ tín dụng với mức đăt cọc cụ thể 1.000.000 VNĐ/phòng

 

Cam Ranh Riviera có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu Khách không thực hiện việc đặt cọc theo quy định nêu trên. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác thì Đối Tác có trách nhiệm đặt cọc thay cho Khách trong trường hợp Khách không thực hiện việc đặt cọc cho Cam Ranh Riviera. Nếu Đối Tác không đặt cọc theo quy định thì phòng không được đặt cọc sẽ áp dụng theo chính sách No-Show quy định tại ĐKC này.

4.6.3. Dịch vụ đón, tiễn tại sân bay:

 1. Đối với các Khách Sạn cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay miễn phí, không áp dụng phí hủy đối với dịch vụ này.
 2. Đối với các Khách Sạn có cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay tính phí, thông tin chi tiết về loại xe, phí sử dụng, phí hủy... được cung cấp trước trong xác nhận đặt phòng của từng Khách Sạn.
 3. Đối với trường hợp đặt xe riêng, số hiệu chuyến bay, thời gian chuyến bay phải được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày nhận phòng để Khách Sạn bố trí việc đón, tiễn. Nếu có những thay đổi hoặc yêu cầu đón, tiễn bị hủy, cần thông báo cho Khách Sạn chậm nhất 03 ngày (72 giờ) trước ngày nhận phòng. Mọi trường hợp thông báo sau thời hạn này sẽ bị áp dụng phí hủy.
 4. Lễ tân tại sân bay sẽ đón tiếp Khách tại bàn lễ tân của Cam Ranh Riviera được bố trí ở khu vực sảnh đến. Vui lòng tìm kiếm bảng tên đón hoặc liên hệ với quầy lễ tân tại sân bay qua số điện thoại liên lạc được cung cấp tại xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ.
 5. Đối với dịch vụ xe tiễn miễn phí, Khách có trách nhiệm có mặt tại khu vực sảnh Khách Sạn 15 phút trước giờ khởi hành. Trường hợp chậm trễ, xe buýt khách sạn vẫn sẽ di chuyển đi sân bay để đảm bảo không ảnh hưởng đến các Khách khác. Khách đến trễ sẽ tự chịu chi phí vận chuyển ra sân bay.

ĐIỀU 5. TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CỦA CAM RANH RIVIERA

5.1.              Trừ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản. 

Đơn vị thụ hưởng Công Ty Cổ Phần Cam Ranh Riviera Resort

Số tài khoản 800 1101 268 007

Ngân hàng MB Bank

Địa chỉ CN Khánh Hòa

Swift Code MSCBVNVX

5.2.              Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Mã số Yêu Cầu Đặt Phòng/ Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).

5.3.              Cam Ranh Riviera có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.

ĐIỀU 6. SỬA CHỮA

6.1.             Khách Sạn có quyền sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Khách Sạn. Khách Sạn có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng email/fax đến Đối Tác và/hoặc Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách.

6.2.            Cam Ranh Riviera sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại mà Đại lý và/hoặc khách hàng sẽ gặp phải do cải tạo/nâng cấp sau khi đã thông báo trước với Đại lý/Đối tác/khách hàng.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

Cam Ranh Riviera, Khách hoặc Đối Tác sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện hợp đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại ĐKC này, QĐC nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác.

Với điều kiện:

7.1.             Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này;

7.2.             Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về sự kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.

7.3.             Trừ khi có ý kiến khác của Cam Ranh Riviera bằng văn bản, Khách hoặc Đối Tác vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị Sự Kiện Bất Khả Kháng gây trở ngại

 

ĐIỀU 8. LỖI KỸ THUẬT

Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort (“Cam Ranh Riviera”)– chủ sở hữu website Thương mại điện tử uudai.rivieraresortspa.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của website thương mại điện tử Cam Ranh Riviera.com và khắc phục các sự cố như: sự cố về kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Đồng thời Cam Ranh Riviera nỗ lực hết mình để đảm bảo tất cả các mức giá hoặc thông tin hiển thị trên Website là chính xác vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, các thay đổi về điều kiện kinh tế, thiên nhiên có thể xảy ra sau ngày phát hành làm các thông tin hiển thị trên Trang web không còn chính xác hoặc không còn phản ánh tình trạng hiện thời. Cam Ranh Riviera.com bảo lưu quyền từ chối mọi đảm bảo hoặc trách nhiệm liên quan đến tính chính xác, đầy đủ, hoàn thiện hoặc sự phù hợp của tất cả nội dung đăng tải trên Trang web. 

Trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng tôi cũng có thể phải hủy bỏ hoặc bác bỏ đơn đặt phòng hoặc chỉnh sửa đơn đặt phòng do “các lỗi hiển nhiên”, không phụ thuộc vào nguồn gốc của các lỗi đó. Để cho rõ ràng, một lỗi hiển nhiên là một lỗi trên Trang web (ví dụ về giá cả, điều kiện) mà một người lý trí sẽ không coi là bình thường. Nếu việc đặt phòng của quý khách bị ảnh hưởng bởi một lỗi rõ ràng thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua thư điện tử tại địa chỉ quý khách đã cung cấp khi đặt phòng và sẽ điều chỉnh đơn đặt phòng hoặc ưu đãi thích hợp, và sẽ hoàn trả một phần hoặc tất cả số tiền đã trả nếu phù hợp.

ĐIỀU 9. BẢO MẬT THÔNG TIN

9.1.             Đối Tác và Cam Ranh Riviera cam kết rằng, trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng và sau khi Hợp Đồng giữa Đối Tác và Cam Ranh Riviera chấm dứt, Bên được tiết lộ sẽ tuyệt đối bảo mật các thông tin mật (“Thông Tin Mật”) của Bên tiết lộ. Theo đó, Bên được tiết lộ không được tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong bất kỳ tình huống nào, khi không có sự đồng ý bằng văn bản của của Bên tiết lộ trừ trường hợp quy định dưới đây. Cho mục đích quy định tại điều này, Thông Tin Mật được hiểu là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản của Hợp Đồng ký giữa Cam Ranh Riviera và Đối Tác, và/hoặc các thông tin, dữ liệu, văn bản được tạo ra do liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện Hợp Đồng, các thông tin, dữ liệu, văn bản được Bên tiết lộ cung cấp cho Bên được tiết lộ cho dù dưới bất kỳ hình thức nào để thực hiện Hợp Đồng. Ngoài ra, Thông Tin Mật còn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, bí quyết thương mại, kiến thức hoặc các thông tin khác về hoặc phục vụ cho tiếp thị tài chính, kinh doanh của Bên tiết lộ.

9.2.             Nghĩa Vụ Bảo Mật sẽ được loại trừ nếu Thông Tin Mật:

 1. đã được phổ biến rộng rãi trong công chúng bởi Bên tiết lộ;
 2. do Bên được tiết tộ cung cấp cho nhân viên, chuyên gia tư vấn tài chính, pháp lý hoặc nhà thầu của Bên được tiết lộ vì mục đích thực hiện các nghĩa vụ của Bên được tiết lộ theo Hợp Đồng này, với điều kiện là Bên được tiết lộ phải chịu trách nhiệm và đảm bảo các đối tượng được tiết lộ Thông Tin Mật phải tuân thủ quy định bảo mật như nội dung nêu trên;
 3. do Bên được tiết lộ nhận được từ một bên thứ ba độc lập với việc thực hiện Hợp Đồng này mà không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc
 4. được yêu cầu tiết lộ bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc bất kỳ toà án có thẩm quyền xét xử thích hợp nào đối với Bên được tiết lộ.

9.3.             Bên được tiết lộ đồng ý rằng bất cứ vi phạm nào đối với Nghĩa Vụ Bảo Mật thông tin này có thể gây ra những tổn hại không thể khôi phục được với Bên tiết lộ, theo đó Bên tiết lộ sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp để giảm nhẹ thiệt hại và buộc Bên được tiết lộ bồi thường toàn bộ thiệt hại là một khoản tiền không thấp hơn Giá trị Hợp Đồng.

ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các quy định tại ĐKC này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác theo quy định tại Hợp Đồng và ĐKC này sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.