QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

1.1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ nội địa, tín dụng, QR code, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/ Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản sau đây: (Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thức thanh toán hiển thị tại bước thanh toán khi đặt dịch vụ)

Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Cam Ranh Riviera Resort

Số tài khoản: 800 1100 649 007

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Khánh Hòa

Địa chỉ NH: Số 9 Lê Thánh Tôn, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Swift code: MSCBVNVX

1.2. Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Mã số Yêu Cầu Đặt Phòng/ Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).

1.3. Cam Ranh Riviera có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.